O nás

O NÁS

KDO JE FLATIRON

CAPITAL?

FLATIRON CAPITAL tvoří skupina českých investorů, která se rozhodla podporovat kvalitu života i v oblasti Real Estate. Chceme, aby projekty podporované touto platformou byly nejen ekonomicky smysluplné a udržitelné, ale i moderní ve svém pojetí, odpovídající současným potřebám jejich uživatelů, energeticky efektivní. Projekty, které podporujeme, jsou realizované především v České republice, v regionech, které výstavbu potřebují. Tam, kde jsme strategickým partnerem, aktivně koordinujeme strategii a průběh projektu k naplnění jeho cílů. Typicky se jedná o projekty menšího, až středního rozsahu, ve kterých cítíme naši největší přidanou hodnotu.

O NÁS

INVESTIČNÍ

CÍL

Investičním cílem Flatiron Capital je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři a investory skupiny, a to zejména na základě poskytování zajištěných úvěrů zástavním právem k nemovitosti, kterou Flatiron Capital vyhodnotí jako dobře obchodovatelnou, nebo přímou účastí na realizaci stavby výnosové nemovitosti. Výnosy investic budou převážně opatřovány příjmem z úroků z poskytnutých úvěrů, majetkovou účastí na realizaci výstavby projektu, dále pak ve formě pohledávek z poskytnutých úvěrů a půjček.

Aktivity FLATIRON Capital lze tedy principiálně rozdělit do 3 základních investičních skupin v oblasti Real Estate.

1. skupina

Poskytování financí pro firemní akvizice, realizaci developerských projektů či provozního kapitálu ekonomicky stabilních společností. Náš kapitál je vždy zajištěn pomocí zástavních práv k nemovitosti i obchodním podílům a koncovými vlastníky společností.

2. skupina

Aktivní účast na realizaci developerských projektů i jako spoluinvestor (Joint Venture), kde vždy držíme plnou kontrolu nad principy a průběhem ekonomického záměru.

3. skupina

Výkup rezidenčních nemovitostí (Instant Offer), které vnímáme jako lukrativní příležitost k následnému zhodnocení a prodeji.

ZKUŠENOST

Využíváme maximum našich zkušeností pro co nejcitlivější výběr projektů odpovídajících záměru FLATIRON Capital. Kvalifikace týmů dává záruku výběru takových projektů, které jsou v oblasti Real Estate s největší jistotou zhodnocení. Náš tým historicky zafinancoval projekty za více než 10 mld. Kč.

ZAMĚŘENÍ

Vybíráme projekty, kterým rozumíme. Umíme efektivně posoudit formu, kterou daný projekt podpoříme. Ať ve smyslu nákupu, developmentu, či jiné formy zhodnocování aktiv. Nejvíce nás zajímá pre-development fáze. Nad projekty máme plnou kontrolu.

PERFEKTNÍ
PROCES

Pevně daným, standardním procesem vůči jednotlivým příležitostem a několikastupňovou kontrolou a prověřováním projektů i klientů zajistíme vyhodnocení kvalitativně odpovídající renomovaným nadnárodním bankovním domům. Bez výjimky jsou projekty zajištěny takovým způsobem, že nedávají prostor pro neúspěch.

KONTAKTUJTE NÁS

Chcete s námi projednat nový projekt?

 

Stačí jen napsat…

KONTAKTUJTE NÁS

2 + 14 =

NEBO SI MŮŽEME DOMLUVIT SCHŮZKU

info@flatiron.capital
+420 778 743 276
FLATIRON Capital a.s.
Scott.Webber – DOCK IN FIVE Vchod C
Boudníkova 2538/13
180 00 Praha 8