Pro investory

CHCETE INVESTOVAT S NÁMI?

INVESTIČNÍ AKTIVITY

Investiční aktivity skupiny probíhají prostřednictvím dceřiných společností vlastněných holdingem FLATIRON CAPITAL a.s. Ten se věnuje obhospodařování kapitálu, udává různé investiční strategie a současně nabízí kvalifikovaným investorům investice do naší skupiny. Investice jsou charakterizovány jasným investičním horizontem a pevným výnosem. Investiční program FLATIRON CAPITAL sdružuje finanční prostředky hlavních partnerů a manažerů FLATIRON CAPITAL a prostředky nových investorů.  

Výnos pro investory probíhá prostřednictvím zajištěného realitního portfolia. Hodnota nemovitostí je vždy minimálně o 30 % vyšší, nežli je účast námi vloženého kapitálu.

Proč zajištěné investice do nemovitostí oproti vlastnímu nákupu?

  • Investor nese nižší míru rizika oproti investici do reálného vlastního odkupu nemovitosti, jelikož jsou jeho vklady použity maximálně na 70 % její hodnoty. Z pohledu vloženého kapitálu je tedy zajištění minimálně na úrovni 142 % vloženého kapitálu. Oproti vlastnímu nákupu nemovitosti klientem, tak investoři nesou výrazně nižší rizika spojené s případným poklesem cen na realitním trhu.
  • Na rozdíl od fyzického vlastnictví nemovitosti odpadá veškerý facility managament. Tedy řešení správy (náklady spojené s údržbou, daní z nemovitosti, pojištěním nemovitosti, a řešení neplatícího nájemce).
  • Vybíráme pouze obchody zajištěné dobře obchodovatelnou nemovitostí, tedy BJ, RD či komerční nemovitostí, a to ve vybraných lokalitách, kde preferujeme Prahu a okolí.
  • Klienti dosahují vyšších výnosů nežli při fyzickém vlastnictví nemovitosti, například jejím pronájmem.

1. FÁZE

Analýza investičního cíle

Konstrukce investičního portfolia vyžaduje promyšlený a detailní proces plánování.

Je třeba zvážit možnou částku k investování a stanovit investiční horizont.

Společně projednáme i vaše zkušenosti na trhu kvalifikovaných investorů a vztah k investičnímu riziku.

2. FÁZE

VOLBA VHODNÉHO PRODUKTU

Použitím profilu po stránce rizika a výnosu pomůžeme investorovi vytvořit strategii v oblasti alokace aktiv. Výběrem z našich investičních možností alokujeme klientova aktiva takovým způsobem, že dosáhne očekávaného výnosu.  

3. FÁZE

Pravidelný report
a klientský servis

Investovanou částkou proces vzájemné spolupráce nekončí, právě naopak. Naše povinnost zahrnuje monitorování investice, pravidelné výplaty zisku dle volby investičního produktu a reporty v různých intervalech (typicky pololetně). Záleží vždy na investorovi a jeho potřebách.

KONTAKTUJTE NÁS

Chcete s námi projednat nový projekt?

 

Stačí jen napsat…

KONTAKTUJTE NÁS

8 + 9 =

NEBO SI MŮŽEME DOMLUVIT SCHŮZKU

info@flatiron.capital
+420 778 743 276
FLATIRON Capital a.s.
Scott.Webber – DOCK IN FIVE Vchod C
Boudníkova 2538/13
180 00 Praha 8