Červen 2020

FLATIRON CAPITAL vstupuje do projektu v Odolené Vodě. Záměrem klienta je koupě ubytovacího zařízení.

V tomto případě byla velice důležitá rychlost transakce, jelikož o nemovitost projevilo zájem několik zájemců.

Za pomoci FLATIRON Capital mohl klient do 48 hodin po posouzení případu podepsat rezervační smlouvu a do 14 dní čerpat prostředky na část kupní ceny. 

Primárním cílem klienta je ubytovací zařízení zrekonstruovat na bytové jednotky a rozprodat. Možné využití je také jako provozovat stávajícím způsobem jako ubytovací zařízení, což je jedna z již provozovaných podnikatelských aktivit klienta.